Na kvalitě vzdělávání záleží kvalita našeho života.

Naučte se, jak se učit.

  • Three stress young students sitting together, isolated
  • Stressed student studying in college library
  • no time to study
  • stress at school

Lidé většinou neví :

  • jak se efektivně učit
  • jak odbourávat stres
  • jak si rozvrhnout čas na studium
  • jak se dlouhodobě motivovat

Po studiu nastupují do zaměstnání, ve kterém musí zvládat  velký objem informací a dále se vzdělávat. 

Stačí vědět, jak funguje mozek a respektovat jeho pravidla. 

Proč vznikl kurz Zkoušky bez stresu?

„Během mé psychoterapeutické praxe se na mě často obraceli studenti s tím, jak mohou odbourávat stres ze zkoušek a nastudovat velké množství materiálů v psychické pohodě. Už 20 let vedu kurzy, které mají za cíl strategie efektivního studia rozšířit mezi širší veřejnost. “ 

Libor Činka

Co se na kurzu naučíte?

Hospodařit s časem

Číst 2-10x rychleji

Pamatovat si lépe a snadněji

Správně opakovat

Být při zkouškách klidní

Odbourat stres z ústních prezentací

Vyhledávat klíčové informace ve stozích materiálů

Využívat možnosti Vašeho mozku

Jak se stát expertem v libovolné oblasti

„Vzdělávání by se mělo odpoutat od zastaralých a nefunkčních postupů a mělo by svou kvalitou a formou odpovídat třetímu tisíciletí.“

Libor Činkaautor kurzu, psychoterapeut a specialista v oblasti paměti

Ohlasy absolventů

"Kurz Strategie rychlého čtení mi pomohl se snáze zorientovat v textu, zrychlit četbu a rozlišit co pro mě v textu je podstatné a co ne. Práce lektora během kurzu byla také skvělá, svojí přítomností vytvářel výborné podmínky pro učení se nových dovedností a přemýšlení."

 

Miroslav Barda

"Kdybych měla k dispozici tento trénink dříve, studovala bych naprosto jinak. Většinou jsem začínala od detailů a mnohdy neefektivně. Získala jsem úplně jiný pohled na věc, zvládnu hodně za málo času a je to přínosné i pro jiné oblasti. Bylo to naprosto fascinující. Díky."

 

Jana Číhalová

"Přineslo mi to více volného času. Nebudu se muset učit tolik na zkoušky, věnovat tomu spoustu času, přesto si to budu dobře nebo i lépe pamatovat. U postele mám dvě řady knížek a pohled na ně už mě nestresuje, vím, že to zvládnu rychleji a nebudu nad tím trávit roky."

 

Kristína Ganzerová

"Byl to úžasný zážitek. Poznání spousty věcí a super lidí. Hlavně naučení se technik, které budu praktikovat ve svém životě. Jak pro business, tak pro čtení publikací, co mě baví."

 

Ivana Dobešová